Facebook Twitter YouTube Contact

19 Μαρ

«Δάσος και βιοποικιλότητα» είναι το θέμα της Διεθνούς Ημέρας Δασών για το έτος 2020. Δύο έννοιες σχετικές με το φυσικό περιβάλλον και συνδεδεμένες μεταξύ τους. Ως δάσος ή δασικό οικοσύστημα νοείται το οργανικό σύνολο άγριων φυτών με ξυλώδη κορμό πάνω στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους, τα οποία μαζί με την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα αποτελούν, μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλοεπίδρασής τους, ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές). Βιολογική ποικιλότητα ή βιοποικιλότητα είναι η ποικιλία των ζώντων οργανισμών πάσης προελεύσεως, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των χερσαίων, θαλασσίων και άλλων υδατικών οικοσυστημάτων και οικολογικών συμπλεγμάτων, των οποίων αποτελούν μέρος. Επίσης, εδώ περιλαμβάνεται η ποικιλότητα εντός των ειδών, μεταξύ ειδών και οικοσυστημάτων.IDF-Logo-Greek

Η βιοποικιλότητα αποτελεί συστατικό στοιχείο των δασικών οικοσυστημάτων και συμβάλει στην ικανότητα τους να παρέχουν τις υπηρεσίες τους (οικοσυστημικές):

 • Ρύθμιση φυσικών διεργασιών και παροχή φυσικών πόρων για την ανθρώπινη επιβίωση (π.χ. αέρας, νερό).
 • Συμβολή στην ψυχική και σωματική ανάταση, μέσω της επαφής με πηγές πρασίνου και με οργανισμούς που φιλοξενούνται σε αυτές , βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής.
 • Στήριξη την οικονομίας μέσω του τουρισμού-αναψυχής ή την βιομηχανία και την γεωργία χορηγώντας πρώτες ύλες (π.χ. ξυλεία, μέλι).

Η απώλεια της βιοποικιλότητας, εξαιτίας της αλόγιστης εκμετάλλευσης πρώτων υλών, της επεκτατικής και χωρίς ενδοιασμούς ανοικοδόμησης και καταπάτησης δασικών οικοσυστημάτων, των πυρκαγιών που αφανίζουν χιλιάδες εκτάρια δάσους και αναρίθμητων ζώντων σε αυτό οργανισμούς, επιφέρει διατάραξη και δυσλειτουργία των οικοσυστημικών υπηρεσιών (παραγωγή τροφίμων, καυσίμων, φαρμακευτικών ουσιών, ρύθμιση του κλίματος, των υδάτων, διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους), συμβάλλοντας μακροπρόθεσμα στην υποβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης.

Η αξία της ποικιλίας της ζωής και η σημασία της στις οικοσυστημικές υπηρεσίες αναγνωρίζεται και προστατεύεται μέσω των Ευρωπαϊκών Οδηγιών (92/43/ΕΟΚ και 79/409/ΕΟΚ) και του Ευρωπαϊκού Δικτύου «Natura 2000», ως δίκτυο προστασίας των ειδών και των ενδιαιτημάτων τους. Εντός ορίων χωρικής αρμοδιότητας του Φ.Δ. Π.Μ.Μ.Μ. εντοπίζονται συνολικά δεκατέσσερις (14) περιοχές του Δικτύου:

 • ΕΖΔ – Λιμνοθάλασσα Μουστού (κωδικός: GR 2520003).
 • ΕΖΔ- πΤΚΣ – Μονή Έλωνας και Χαράδρα Λεωνιδίου. Σπήλαιο Μάνα και Γαλάζια Λίμνη (κωδικός: GR 2520005).
 • ΕΖΔ – Κορυφές όρους Πάρνωνα και περιοχή Μονής Μαλεβής (κωδικός: GR 2520006).
 • ΕΖΔ- πΤΚΣ – Όρη Γιδοβούνι, Χιονοβούνι, Γαϊδουροβούνι, Κορακιά, Καλογεροβούνι, Κουλοχέρα και Περιοχή Μονεμβάσιας, Σπήλαιο Σολωμού, Τρύπα και Πύργος Αγ. Στεφάνου και θαλάσσια ζώνη έως Ακρωτήριο Καμήλι (κωδικός: GR 2540001).
 • ΖΕΠ – Όρη Ανατολικής Λακωνίας (κωδικός: GR 2540007).
 • ΕΖΔ – Ακροναυπλία και Παλαμήδι (κωδικός: GR 2510003).
 • ΖΕΠ – Όρη Αρτεμίσιο και Λύρκειο (κωδικός: GR 2510004).
 • ΕΖΔ – Όρος Μαίναλο (κωδικός: GR 2520001).
 • ΕΖΔ – Λίμνη Τάκα (κωδικός: GR 2520002).
 • ΕΖΔ- ΖΕΠ –Λίμνη Στυμφαλία (κωδικός: GR2530002).
 • ΕΖΔ –Όρος Ολίγυρτος (κωδικός: GR2530004).
 • ΕΖΔ- Περιοχή Νεάπολης και Νήσος Ελαφόνησος (κωδικός: GR2540002).
 • ΕΖΔ- πΤΚΣ- Εκβολές Ευρώτα, περιοχή Βρονταμά και θαλάσσια περιοχή Λακωνικού Κόλπου (κωδικός: GR2540003).
 • ΖΕΠ – Υγρότοποι Εκβολών Ευρώτα (κωδικός: GR2540006).

 

Από αυτές, σε δέκα (10) περιοχές συναντώνται Τύποι Οικοτόπων δασικής μορφής, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Συγκεκριμένα:

Δασικός Τύπος Οικοτόπου

(Παράρτημα I Οδηγία 92/43/ΕΟΚ)

Περιοχές Natura 2000 εντός ορίων Φ.Δ. Π.Μ.Μ.Μ.
91M0 Παννωνικά-βαλκανικά δάση τούρκικης δρυός –κοινής δρυός GR 2520006
9260 Δάση με Castanea sativa GR2520005, GR 2520006
92A0 Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba GR 2520002, GR2530002, GR2540003
92C0 Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis) GR 2520005, GR 2520006, GR 2540001
92D0 Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae) GR 2520005, GR 2540001, GR2540003
9320 Δάση με Olea και  Ceratonia GR 2520005, GR 2540001, GR2540002
9340 Δάση με Quercus ilex και Quercus rotundifolia GR 2520005, GR 2520006, GR 2540001, GR 2520001
9350 Δάση με Quercus macrolepis GR 2540001
9530* (Υπο)μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα GR 2520006, GR 2540001
9540 Μεσογειακά δάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου GR 2520006,  GR 2540001, GR 2510003, GR 2520001, GR2530004
9560 *Ενδημικά δάση με Juniperus spp. GR 2520005, GR 2520006, GR2530004

 

Η Διεθνής Ημέρα Δασών (International Day of Forests) καθιερώθηκε να γιορτάζεται στις 21 Μαρτίου κάθε έτους, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (United Nations General Assembly- http://www.un.org/en/ga/) στις 28 Νοεμβρίου 2012. Μέχρι το 2012 και για σαράντα συναπτά έτη (1972-2012), η 21η Μαρτίου ήταν γνωστή ως «Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας» (World Forestry Day). Σκοπός της ημέρας αποτελεί η υπενθύμιση της σημαντικής και πολυδιάστατης αξίας των δασικών οικοσυστημάτων, ώστε να επιτευχθεί η ευαισθητοποίηση των ανθρώπων ως προς τις λειτουργίες τους και κατ’ επέκταση η προστασία τους.

Παρακολουθείστε στον παρακάτω σύνδεσμο το επίσημο βίντεο για την Διεθνή Ημέρα Δασών: Δάση και βιοποικιλότητα, του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του Ο.Η.Ε.

https://www.youtube.com/watch?v=wSGqpNTXjHs

Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας
Πληροφορίες: Κανελίδου Άννα
Άστρος Αρκαδίας, 22001
Τηλ: 27550 22021, Fax: 27550 22806
Email: info@fdparnonas.gr Web: www.fdparnonas.gr