Facebook Twitter YouTube Contact

10 Ιαν

Με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού σχετικά με την προστασία και τη διατήρηση του ευαίσθητου οικοσυστήματος της προστατευόμενης περιοχής του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης, κατά το διάστημα Απριλίου – Δεκεμβρίου 2011 πραγματοποίησε δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης μαθητών, ξεναγήσεις μεμονωμένων επισκεπτών και σχολικών ομάδων. Επιπλέον έχει διοργανώσει αλλά και συμμετάσχει σε εκδηλώσεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης και έχει αποστείλει πληθώρα ενημερωτικών Δελτίων Τύπου σε τοπικά και περιφερειακά ΜΜΕ σχετικά με τις δράσεις του.574606_4416326056478_1160736939_n

Τα τρία Κέντρα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης, που αποτελούν τα κεντρικά σημεία παροχής πληροφοριών για την προστατευόμενη περιοχή Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού (στο Άστρος, στον Άγιο Πέτρο και στην Καστάντσα), δέχθηκαν συνολικά πάνω από 2.000 επισκέπτες (μεμονωμένους και σε ομάδες) οι οποίοι ξεναγήθηκαν στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους τους.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των μαθητών απεστάλησαν επιστολές σε όλες τις σχολικές μονάδες εντός των ορίων της προστατευόμενης περιοχής, προκειμένου να γνωστοποιηθεί η έγκριση χορήγησης σε αυτές, από το Υπουργείο Παιδείας, άδειας επίσκεψης στα Κέντρα Π.Ε. Παράλληλα, απεστάλησαν σχετικές ενημερωτικές επιστολές και στις υπόλοιπες σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών Αρκαδίας και Λακωνίας προκειμένου συνολικά όλοι οι υπεύθυνοι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης αλλά και οι μαθητές να:

α) γνωρίσουν τα αξιόλογα οικολογικά και πολιτισμικά στοιχεία της περιοχής

β) ενημερωθούν για το ρόλο του Φορέα Διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού,

γ) μάθουν για τις Περιοχές Απόλυτης Προστασίας της Φύσης, Περιοχές Προστασίας της Φύσης, Περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 και τα Τοπία Φυσικού Κάλλους,

δ) πληροφορηθούν για τα σπάνια και ενδημικά φυτά και τα είδη προς εξαφάνιση και τις τοποθεσίες με ιδιαίτερο ιστορικό, θρησκευτικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον.

Ως αποτέλεσμα, με την ανταπόκριση των υπεύθυνων καθηγητών περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ο Φορέας Διαχείρισης μέχρι το τέλος του 2011 έχει φιλοξενήσει και ξεναγήσει περίπου 425 μαθητές και συνοδούς εκπαιδευτικούς, τόσο στα Κέντρα Ενημέρωσης όσο και στο πεδίο της προστατευόμενης περιοχής, από 8 σχολεία προερχόμενα εντός και εκτός των ορίων αυτής.

Οι επισκέψεις – ξεναγήσεις πραγματοποιούνται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση της σχολικής μονάδας ή των μαθητών, διαμορφώνονται ανάλογα με τις ηλικίες και τα ενδιαφέροντα της ομάδας και μπορεί να περιλαμβάνουν:

Α. ξενάγηση στα Κέντρα Πληροφόρησης, στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους με εκθεματικές επιφάνειες και ενημερωτικό υλικό, για μια συνολική παρουσίαση της προστατευόμενης περιοχής,

Β. περιήγηση στην προστατευόμενη περιοχή, σε ειδικά επιλεγμένες διαδρομές, για γνωριμία με τους 15 τύπους οικοτόπων, μερικοί από τους οποίους μοναδικοί (π.χ. η περιοχή δάσους με δρυπώδη άρκευθο γύρω από την Μονή Μαλεβής στον Άγιο Πέτρο Κυνουρίας που έχει κηρυχθεί από το 1980 “Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης”) ή ιδιαίτερα αξιόλογοι για τον ελλαδικό και τον ευρωπαϊκό χώρο, όπως οι παράκτιοι υγρότοποι με προεξάρχουσα τη λιμνοθάλασσα Μουστού, οι εκτεταμένοι καστανεώνες και τα δάση της μαύρης πεύκης.

Γ. θεματικές παρουσιάσεις για το μεγαλύτερο πλούτο της περιοχής τη χλωρίδα, με έναν πολύ μεγάλο αριθμό σημαντικών ειδών φυτών, πολλά από τα οποία είναι ενδημικά, σπάνια ή απειλούμενα, όταν υλοποιούνται αντίστοιχα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

Δ. επιλεγμένες δραστηριότητες όπως πεζοπορίες σε μονοπάτια της προστατευόμενης περιοχής και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που στοχεύουν στη γνωριμία με την φύση.

Επίσης ο Φορέας Διαχείρισης κατά την αντίστοιχη περίοδο διοργάνωσε και συμμετείχε σε ποικίλες δράσεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης οι οποίες περιελάμβαναν μεταξύ άλλων:

  • εβδομάδα εθελοντικών καθαρισμών σε Αρκαδία και Λακωνία, στα πλαίσια της πανελλαδικής εκστρατείας Καθαρίστε τη Μεσόγειο 2011,
  • περιβαλλοντική ενημέρωση μαθητών τεσσάρων σχολείων της ΠΠ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος,
  • στοχευμένες δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης με συμμετοχή στις, Γιορτή του Δάσους και Γιορτή Καστάνου στην Καστάνιτσα, Γιορτή των Φαραγγιών στη Σίταινα,
  • προώθηση τρόπων μετακίνησης φιλικών προς το περιβάλλον με συμμετοχή στην ποδηλατοδρομία του Δήμου Βορ. Κυνουρίας,
  • διοργάνωση 2 εκδηλώσεων για το ευρύ κοινό, γνωριμίας και παρατήρησης άγριας ορνιθοπανίδας στον Υγρότοπο Μουστού,
  • συμμετοχή σε καθαρισμό μονοπατιού στην περιοχή της Μονής Ελώνης.

Παράλληλα πραγματοποιείται συνεχής εμπλουτισμός και η ενημέρωση του δικτυακού τόπου του Φορέα Διαχείρισης προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι χρήστες να βρίσκουν επικαιροποιημένες πληροφορίες για τις υλοποιούμενες δράσεις του Φορέα, χάρτες σε υψηλή ανάλυση με τα όρια του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, εφαρμογές video του Φορέα Διαχείρισης και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

Επίσης, ο Φορέας Διαχείρισης λαμβάνοντας υπόψη ότι το facebook αποτελεί μία από τις δημοφιλέστερες ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης του πλανήτη, αριθμώντας πάνω από 800 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες και θέλοντας να καλύψει όλα τα μέσα και τρόπους επικοινωνίας με άτομα ή ομάδες με κοινά περιβαλλοντικά ενδιαφέροντα, δημιούργησε σελίδα σε αυτό η οποία παρακολουθείται και ενημερώνεται καθημερινά.

Τέλος, στο πλαίσιο των δράσεων προσέλκυσης κοινού και ανάπτυξης συστήματος εξασφάλισης πόρων, το προσωπικό του τμήματος Πληροφόρησης Εκπαίδευσης & Δημοσιότητας πρότεινε την υλοποίηση προμήθειας υλικών προώθησης (μπλουζάκια, υφασμάτινες τσάντες, κούπες, σημειωματάρια) που εντάσσεται στην πράξη «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών» στα πλαίσια του «Πράσινου Ταμείου», η δαπάνη του οποίου θα καλυφθεί από τον Κ.Α.Ε. 2279 του Τακτικού Προϋπολογισμού Εξόδων του Πράσινου Ταμείου, οικονομικού έτους 2011. Η πληροφόρηση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ομάδων επισκεπτών των Κέντρων Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους, Αγίου Πέτρου και Καστάνιτσας, μπορεί να βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στην παραγωγή και την κατάλληλη χρήση και διανομή του παραπάνω υλικού ενημέρωσης.

Συμπερασματικά, η αναγκαιότητα των δράσεων ενημέρωσης ευαισθητοποίησης εστιάζει στη γενικότερη προσπάθεια που έχει ξεκινήσει ο Φορέας Διαχείρισης για την ενίσχυση της συμμετοχικότητας και της υιοθέτησης ενός εξωστρεφούς χαρακτήρα που αφουγκράζεται τις ανάγκες, τις προτάσεις και τις ιδέες της τοπικής  -και όχι μόνο – κοινωνίας.

Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού
Τμήμα Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης & Δημοσιότητας

Πληροφορίες: Πανταζή Αικατερίνη
Άστρος Αρκαδίας, 22001
Τηλ: 27550 22021, Fax: 27550 22806
Email: press@fdparnonas.gr Web: www.fdparnonas.gr