Facebook Twitter YouTube Contact

25 Ιούν

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Υπηρεσία «Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών μέσω διαδραστικών χαρτών (WEB based-GIS) της προτεινόμενης περιοχής του Αποθέματος Βιόσφαιρας όρους Πάρνωνα – Κάβου Μαλέα» για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Υποστήριξη δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του Φορέα Διαχείρισης. Η περίπτωση του Αποθέματος Βιόσφαιρας Πάρνωνα-Μαλέα», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011021049 και ΚΩΔ. ΣΑ: 082/1.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 10/07/2020 Ημέρα: Παρασκευή Ώρα: 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 13/07/2020 Ημέρα: Δευτέρα Ώρα: 12:00 μ.μ.

Για να κατεβάσετε το τεύχος της υπ’ αριθμ. 672/25.06.2020 διακήρυξης πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την περίληψη της υπ’ αριθμ. 672/25.06.2020 διακήρυξης πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα ΙV –ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή πατήστε εδώ 

 

Παροχή διευκρινήσεων της Αναθέτουσας Αρχής επί ερωτημάτων ενδιαφερομένων επί της διακήρυξης. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το υπ’ αριθμ. 724/03-07-2020 έγγραφο σχετικά με διευκρινήσεις.

Παροχή διευκρινήσεων της Αναθέτουσας Αρχής επί της διακήρυξης. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το υπ’ αριθμ. 744/07-07-2020 έγγραφο σχετικά με διευκρινήσεις επί του ενδεικτικού χρονοδιαγράμματος έργου της σελίδας 45 της διακήρυξης.

 

Αξιολόγηση φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»

Για την υπ’ αριθμ. 782/16-07-2020 απόφαση επικύρωσης των αποτελεσμάτων του σταδίου αποσφράγισης και αξιολόγησης των φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά», πατήστε εδώ

 

Αξιολόγηση «Δικαιολογητικών κατακύρωσης» προσωρινού Αναδόχου

Για την απόφαση επικύρωσης των αποτελεσμάτων του σταδίου αποσφράγισης και αξιολόγησης των «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» προσωρινού Αναδόχου και κατακύρωση της σύμβασης, πατήστε εδώ