Facebook Twitter YouTube Contact

03 Οκτ

(29-30/09/2014) Συμμετοχή σε διημερίδα του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς με θέμα “Καλές Πρακτικές στη διαχείριση και Παρακολούθηση Προστατευόμενων Περιοχών” στην Πάτρα.

STROFILIA SEMINAR_ (1).jpg

Έξι στελέχη του Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού παρακολούθησαν ενημερωτική διημερίδα με θέμα «Καλές Πρακτικές στη ∆ιαχείριση και Παρακολούθηση Προστατευόµενων Περιοχών» στις 29/10 και30/10/2014 στην Πάτρα και στο Εθνικό Πάρκα υγρτοτόπων Κοτυχίου – Στροφιλιάς αντίστοιχα. Η διηµερίδα διοργανώθηκε από τον Φορέα ∆ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς (Φ.∆.Y.Κ.Σ.) στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 3 του ΕΠΠΕΡΑΑ µε τίτλο «Ενέργειες Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης – Εθελοντισµός». Για το συντονισμό της διημερίδας υπεύθυνος ήταν ο κ. Νικόλαος Καραβάς, Πρόεδρος του Φορέα ∆ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς (Φ.∆.Υ.Κ.Σ.)

Η πρώτη ημέρα αφορούσε σε παρουσίαση διαλέξεων από εκπροσώπους Φορέων Διαχείρισης που παρουσίασαν καλές πρακτικές διαχείρισης ποικίλων θεμάτων. Συγκεκριμένα:

  • Από τον ΦΔΥΚΣ παρουσιάστηκε το έργο «Ολοκληρωμένη εφαρμογή χωρικής καταχώρησης και παρουσίασης πληροφοριών για το Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς». Το έργο αφορά μια πρωτότυπη ιδέα καταχώρησης γεωχωρικών δεδομένων (σημεία ενδιαφέροντος, παρακολούθησης ειδών και οικοτόπων, παράνομων δραστηριοτήτων) τόσο από το προσωπικό του ΦΔΥΚΣ, όσο και από πολίτες με την χρήση ειδικά σχεδιασμένης εφαρμογής (application) για «έξυπνες συσκευές» και ταυτόχρονη παρουσίαση (σε σχεδόν πραγματικό χρόνο) στην πλατφόρμα που σχεδιάστηκε για την επίσημη ιστοσελίδα του ΦΔΥΚΣ.
  • Έπειτα, ο Διευθυντής του Φορέα Διαχείρισης του Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (ΦΔΘΠΖ), κ. Laurent Sourbè, ενημέρωσε για τις καινοτόμες δράσεις ως εργαλείο διαχείρισης και παρακολούθησης που εφαρμόζονται στο ΦΔΘΠΖ. Ο ΦΔΘΠΖ με την πολυετή του εμπειρία, ως ο παλιότερος ΦΔ (από το 1997), ποικίλες δράσεις που βρίσκουν εφαρμογή κυρίως σε θαλάσσια πάρκα.
  • Ο συντονιστής του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς (Λευκών Ορέων), κ. Αντώνης Μπαρνιάς, ανέλυσε τις δράσεις εθελοντισμού που εφαρμόζονται στο ΦΔΕΔΣ.
  • Ο υπεύθυνος του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης για την περιβαλλοντική παρακολούθηση, κ. Μιχάλης Δαβής, παρουσίασε τις δράσεις παρακολούθησης (monitoring) που υλοποιείται με την μέθοδο την αυτεπιστασίας στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης.
  • Η συντονίστρια του Φορέα Διαχείρισης του Δέλτα Έβρου, κα Ελένη Μακρυγιάννη, παρουσίασε τις δυνατότητες που δίνονται στους ΦΔΠΠ για την Οικοτουριστική ανάπτυξη παραθέτοντας την εμπειρία του ΦΔΔΕ, τις προοπτικές και προτάσεις για υιοθέτηση δράσεων και από άλλους ΦΔΠΠ.
  • Ο Προϊστάμενος του τμήματος Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης της Αναπτυξιακής Δημοτικής Επιχείρησης Πατρών ΑΕ (ΑΔΕΠ-ΑΕ), κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντακόπουλος παρουσίασε το «Παναχαϊκό Όρος – ολοκληρωμένη προσέγγιση στην αειφορική διαχείριση της περιοχής».
  • Τέλος, η πρώτη ημέρα έκλεισε με την παρουσίασή της Βιολόγου κας Μαρίας Καμηλάρη του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Χελμού Βουραϊκού σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, έρευνας και δικτύωσης.

STROFILIA SEMINAR_ (2).jpgΤην δεύτερη ημέρα οι συμμετέχοντες μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Πληροφόρησης του ΦΔΥΚΣ, όπου η βιολόγος του ΦΔΥΚΣ πραγματοποίησε ξενάγηση χρησιμοποιώντας την εκθεματική αίθουσα του ΦΔΥΚΣ, ενημερώνοντας για τα είδη χλωρίδας και πανίδας της Προστατευόμενης Περιοχής, τα αξιόλογα χαρακτηριστικά των υγροτόπων της περιοχής που συνέβαλαν στον χαρακτηρισμό τους ως υγρότοπος RAMSAR διεθνούς σημασίας, αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ΦΔ στην προσπάθεια εφαρμογής της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας. Κατόπιν, έγινε παρουσίαση στους υπολογιστές του ΦΔΥΚΣ της GIS εφαρμογής που παρουσιάστηκε την προηγούμενη ημέρα, και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ξενάγηση εντός της Προστατευόμενης Περιοχής και εργασία πεδίου με παρουσίαση in vivo καταχώρησης χρησιμοποιώντας την εφαρμογή χωρικής καταχώρισης στις συσκευές ArcPAD.

Η διημερίδα έληξε με πεζοπορία μικρής διαδρομής εντός του μοναδικού δάσους Κουκουναριάς (Pinus pinea) και την επιστροφή στην Πάτρα.

Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού
Τμήμα Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης & Δημοσιότητας
Άστρος Αρκαδίας, 22001
Τηλ: 27550 22021, Fax: 27550 22806
Email: press@fdparnonas.gr Web: www.fdparnonas.gr