Facebook Twitter YouTube Contact

15 Δεκ

Μία νέα έκδοση του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας βρίσκεται σε έντυπη και ηλεκτρονική κυκλοφορία από τις αρχές του Δεκεμβρίου 2021. Η έκδοση κυκλοφορεί σε δύο ξεχωριστές γλώσσες: ελληνικά με τον τίτλο “ Ο ρόλος των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους στο Απόθεμα Βιόσφαιρας Πάρνωνα-Μαλέα ” (ISBN: 978-618- 85093-2-0) και στα αγγλικά με τον τίτλο “ Role of ecosystems and their services in the Parnon-Maleas Biosphere Reserve ” (ISBN: 978-618-85093-3-7). Συγγραφείς του βιβλίου είναι οι καθηγητές του Βιολογικού τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών, Δρ. Παναγιώτης Δ. Δημόπουλος και Δρ. Ιωάννης Π. Κόκκορης.

Το εγχειρίδιο – οδηγός με τίτλο «Ο ρόλος των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους στο Απόθεμα Βιόσφαιρας Πάρνωνα-Μαλέα», αποτελεί μέρος της προσπάθειας της Ελλάδας να υλοποιήσει τη Δράση Χαρτογράφησης και Αξιολόγησης των Οικοσυστημάτων και των Υπηρεσιών τους με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο, προσφέροντας στον αναγνώστη τα κυρίαρχα στοιχεία των οικοσυστημάτων της περιοχής του Αποθέματος Βιόσφαιρας Πάρνωνα-Μαλέα, καθώς και των παρεχόμενων ή δυνητικά παρεχόμενων οικοσυστημικών τους υπηρεσιών.

Η περιοχή του Αποθέματος Βιόσφαιρας Πάρνωνα-Μαλέα βρίσκεται στο ΝΑ τμήμα της Πελοποννήσου και περιλαμβάνει τύπους οικοσυστημάτων από διαφορετικούς βιοκλιματικούς ορόφους, φυσικούς ή πολιτισμικούς, ενώ επίσης εντάσσονται στην περιοχή και σημαντικοί υγρότοποι, θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές. Εκτός από τα σημαντικά χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος, στην περιοχή καταγράφονται μοναδικά στοιχεία πολιτισμικής και ιστορικής κληρονομιάς, τοπικής, εθνικής αλλά και παγκόσμιας σημασίας (πχ παραδοσιακοί οικισμοί, αρχαιολογικοί χώροι κλπ.). Αυτή η συνύπαρξη και αλληλεπίδραση ανθρώπου-φύσης εξαρτάται αποκλειστικά από τη διατήρηση, προσφορά και χρήση μιας πληθώρας οικοσυστημικών υπηρεσιών, δηλ. όλων των υλικών και άυλων αγαθών που προσφέρουν τα οικοσυστήματα (φυσικά, ημιφυσικά και ανθρωπογενή) στον άνθρωπο συμβάλλοντας στη βελτίωση ή/και διατήρηση της κοινωνικής ευημερίας.

H έντυπη μορφή της έκδοσης παρουσιάζεται σε βιβλίο μεγέθους 14 x 21 cm με μαλακό εξώφυλλο και περιλαμβάνει 80 σελίδες. Στις εισαγωγικές σελίδες (σελ. 9-28), μαζί με το εισαγωγικό σημείωμα και τον πρόλογο, παρουσιάζονται τα γενικά χαρακτηριστικά της περιοχής του Αποθέματος Βιόσφαιρας, Πάρνωνα – Μαλέα, όπως το φυσικό περιβάλλον (γεωλογία, βλάστηση, χλωρίδα, πανίδα), το ανθρωπογενές περιβάλλον (δημογραφία, οικονομική δραστηριότητα και πολιτιστικό περιβάλλον) καθώς και η ζωνοποίηση και οι προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Natura 2000. Οι υπόλοιπες σελίδες της έκδοσης αφιερώνονται, στην αναλυτική παρουσίαση των οικοσυστημάτων της περιοχής του Αποθέματος Βιόσφαιρας Πάρνωνα – Μαλέα (σελ. 30-49), όπως είναι οι ανθρωπογενείς και φυσικοί τύποι οικοσυστημάτων, στο τοπίο (φυσικό και πολιτιστικό), ενώ επίσης προσεγγίζονται οι έννοιες της «φυσικότητας» και της «πολιτισμικότητας». Η ενότητα 2 ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των δυνατοτήτων της περιοχής για συνέργειες και αειφορική ανάπτυξη. Στην ενότητα 4 της έκδοσης παρουσιάζονται οι Οικοσυστημικές Υπηρεσίες και στην ενότητα 5 ο Στρατηγικός Σχεδιασμός και η Ολοκληρωμένη Διαχείριση για την περιοχή. Στο τελευταίο τμήμα του έργου (σελ. 75-77) παραθέτεται ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία.

Η έκδοση ανελήφθη από τον Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας στο πλαίσιο του έργου «Παραγωγή και σχεδίαση ενημερωτικού υλικού ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης» για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Υποστήριξη δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του Φορέα Διαχείρισης. Η περίπτωση του Αποθέματος Βιόσφαιρας Πάρνωνα-Μαλέα» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020», από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, Κωδ. ΣΑ 082/1, μέσω της Ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) Πάρνωνας Α.Ε. (Αναπτυξιακός Οργανισμός Ο.Τ.Α.) ως φορέας υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του παραπάνω έργου «Παραγωγή και σχεδίαση ενημερωτικού υλικού ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης» (Β΄ φάση) περιλαμβάνεται επίσης και:

  • η παραγωγή ενημερωτικού χάρτη (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα) που επιχειρεί παράλληλα με τον γεωγραφικό προσδιορισμό του Αποθέματος Βιόσφαιρας όρους Πάρνωνα – Κάβου Μαλέα, να αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής, όπως η ιστορία, η φύση και ο πολιτισμός.

Στο έντυπο παρουσιάζονται συνοπτικά η ταυτότητα της περιοχής (φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον) του Αποθέματος Βιόσφαιρας, αλλά και βασικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα «Άνθρωπος και Βιόσφαιρα» της UNESCO με τις αλληλένδετες λειτουργίες που επιτελούνται στο εν λόγω υποψήφιο Απόθεμα Βιόσφαιρας. Επίσης αποτυπώνονται στον χάρτη οι τρεις διακριτές ζώνες (πυρήνας/πυρήνες, περιφερειακή ζώνη/περιφερειακές ζώνες, ζώνη μετάβασης) εκπληρώνοντας τις απαιτήσεις της UNESCO, για το προτεινόμενο Απόθεμα Βιόσφαιρας Πάρνωνα-Μαλέα. Η έκδοση του χάρτη στην ελληνική και αγγλική γλώσσα παρουσιάζεται σε μέγεθος 49×68cm ανοιχτό – 24,5×17cm διπλωμένο και με εξώφυλλο 250gr σε τετράχρωμη εκτύπωση.

Οι δύο εκδόσεις, εκτός της έντυπης μορφής τους, έχουν αναρτηθεί και ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του Φορέα Διαχείρισης στην ενότητα: http://www.fdparnonas.gr/downloads/publications/.

Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας
Άστρος Αρκαδίας, 22001
Τηλ: 27550 22021, Fax: 27550 22806
Email: info(at)fdparnonas.gr Web: www.fdparnonas.gr