Facebook Twitter YouTube Contact

17 Απρ

 

Με μια νέα δυναμική που διασφαλίζει ευρύτατη συναίνεση των τοπικών αρχών και των κοινωνικών εταίρων ξεκινά η νέα διοίκηση του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού.

Στο διάστημα από τον Νοέμβριο 2005, όπου συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, έως σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί μία ενημερωτική συνάντηση, μία τεχνική σύσκεψη και δύο συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου. Επιπλέον έχει πραγματοποιηθεί επαφή με την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. καθώς και με υπηρεσιακούς παράγοντες.

Σημαντικό στοιχείο των παραπάνω αξιολογείται το πόρισμα της τεχνικής σύσκεψης της 28ης Φεβρουαρίου 2006 με θέμα: «Συγκρότηση ομάδας εργασίας για προτάσεις στο Σχέδιο ΚΥΑ χαρακτηρισμού της περιοχής “Όρους Πάρνωνα – Υγρότοπου Μουστού”», την οργάνωση και επιμέλεια της οποίας είχε η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε. Οι τελευταίες τροποποιήσεις και το τελικό κείμενο του Σχεδίου της Κοινής Υπουργικής Απόφασης χαρακτηρισμού της περιοχής “Όρους Πάρνωνα – Υγρότοπου Μουστού” διαμορφώθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης στις 23/03/2006 στις Καρυές Λακωνίας. Οι σημαντικότερες προτάσεις αφορούν:

 1. Διεύρυνση του σκοπού του Φορέα Διαχείρισης με τις έννοιες ανάδειξη και αειφόρος ανάπτυξη ώστε να καταδεικνύει και την αναπτυξιακή διάσταση στην πολιτική προστασίας του περιβάλλοντος.
 2. Πρόταση αντικατάστασης της περιοχής Προστασίας της Φύσης «Σημαντική περιοχή χλωρίδας Καστάνιτσας» με την περιοχή «Σημαντική περιοχή χλωρίδας Μαζιάς-Κοντολινάς».
 3. Διεύρυνση των επιτρεπόμενων εκτατικών κτηνοτροφικών μονάδων και αγροτικών δρόμων στο σύνολο της περιοχής Οικοανάπτυξης.
 4. Αντικατάσταση των απαγορεύσεων του κυνηγίου με την εξής διατύπωση: Η ρύθμιση του κυνηγίου γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της δασικής Νομοθεσίας περί θήρας. Για λόγους σωστής διαχείρισης της άγριας πανίδας ο Φορέας Διαχείρισης προτείνει στα αρμόδια όργανα της Πολιτείας, μέσω διαχειριστικής μελέτης σε διάστημα μιας πενταετίας, την απαγόρευση του κυνηγίου σε επιμέρους περιοχές προστασίας ή προτείνει την άρση των απαγορεύσεων. Κατ’ εξαίρεση απαγορεύεται η θήρα άνω των 1.700 μέτρων (υψομετρικό οροπεδίου Προφήτη Ηλία) και συγκεκριμένα στις κορυφές Μικρή Τούρλα (υψόμετρο 1.800 μέτρα) και Μεγάλη Τούρλα (υψόμετρο 1.934 μέτρα).
 5. Μείωση της επιτρεπόμενης δόμησης των τουριστικών εγκαταστάσεων από 2.500τμ σε 2.000τμ.
 6. Διεύρυνση των επιτρεπόμενων μικρών μονάδων με το σύνολο των επιχειρήσεων αγροτουρισμού και αύξηση της επιτρεπόμενης δόμησης από 200τμ σε 400τμ. εκτός σχεδίου για τις εγκαταστάσεις αυτές.
 7. Για την έκδοση των οικοδομικών αδειών απαιτείται η έγκριση της αρμόδιας ΕΠ.Α.Ε. Β’ Βαθμού.

Ακόμη, με σχετικό υπόμνημα του Προέδρου του Δ.Σ. ζητήθηκε η εκπροσώπηση του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και του Εμπορικού Επιμελητηρίου Αρκαδίας στο Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης.

Ευελπιστώντας στην υιοθέτηση των πρόσφατων τροποποιήσεων από την αρμόδια Υπηρεσία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. αίρονται πλέον όλα τα εμπόδια στη διαδικασία υποστήριξης του Οικολογικού Πάρκου Πάρνωνα από το σύνολο των κοινωνικών εταίρων της περιοχής. Mε αυτό τον τρόπο αντιμετωπίζονται προβλήματα που μέχρι σήμερα αφενός δημιουργούσαν μια αναστάτωση σε συγκεκριμένες κατηγορίες πληθυσμού (κυνηγοί, αγρότες) αφετέρου δυσχέραιναν το δημόσιο διάλογο για την εφαρμογή πολιτικών για την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Για την ευρύτερη πληροφόρηση του τοπικού πληθυσμού έχουν προγραμματιστεί 2 Κεντρικές Ημερίδες Ενημέρωσης, μία στην Αρκαδία και μία στη Λακωνία, μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί τόσο η ενημέρωση από ειδικούς όσο και ο διάλογος με τους τοπικούς φορείς και τους κατοίκους.

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Η σύνθεση του 11μελούς Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης είναι η εξής:

 

ΤΑΚΤΙΚΑ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 ΥΠΕΧΩΔΕ Χατζηγιάννης Γεώργιος-Πρόεδρος Δ.Σ.

Χρυσομάλλης Χρήστος-Αναπληρωτής Πρόεδρος

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Γιαννακόπουλος Κων/νος

Αναπληρώτρια: Σημάδη Παναγιώτα

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ατσαλής Κων/νος

Αναπληρωτής: Γεωργουλάκης Κων/νος

4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μπαζίγος Παναγιώτης

Αναπληρωτής-Παπαδόπουλος Αναστάσιος

5 Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Τροχάνη Μαρία Αγγελική

Αναπληρωτής: Φαρλέκας Παναγιώτης

6 ΤΕΔΚ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Τσιγκούνης Δημήτριος

Αναπληρωτής: Καρδαράς Αντώνιος

7 ΤΕΔΚ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Βαλιώτης Ευάγγελος

Αναπληρωτής: Φλώρος Σπυρίδων

8 ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Βαχαβιώλος Απόστολος

Ανπληρωτής: Τσουκάτος Στυλιανός

9 Α.Σ. ΚΑΣΤΑΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Μαχαίρας Παναγιώτης

Αναπληρωτής: Βουκίδης Βασίλειος

10 ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ Μπουσδρής Δημήτριος

Αναπληρώτρια: Δρακοπούλου Δέσποινα

11 Μ.Κ.Ο. Μπούσμπουρας Δημήτριος

Αναπληρωτής: Περγαντής Φώτης

 

Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

 • Εκλογή του κ. Γιαννακόπουλου Κωνσταντίνου, Διευθυντή Δασών Λακωνίας, ως Αντιπροέδρου του Δ.Σ., του κ. Μπούσμπουρα Δημήτριου, εκπροσώπου της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας ως Γραμματέα του Δ.Σ. και του κ. Βαχαβιώλου Απόστολου, Γραμματέα της Ένωσης Ξενοδόχων και Ιδιοκτητών Τουριστικών Καταλυμάτων Κυνουρίας ως αναπληρωτή Γραμματέα του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα –Υγρότοπου Μουστού.
 • Πραγματοποίηση ενημερωτικών εκδηλώσεων στην περιοχή του Οικολογικού Πάρκου Πάρνωνα καθώς και πραγματοποίηση δύο κεντρικών εκδηλώσεων, μία στην Αρκαδία και μία στη Λακωνία, για ενημέρωση εφ’ όλης της ύλης των θεμάτων του Οικολογικού Πάρκου Πάρνωνα.
 • Αποστολή πρότασης στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε που αφορά τις τροποποιήσεις και αλλαγές επί του σχεδίου της Κ.Υ.Α. χαρακτηρισμού της περιοχής «Όρους Πάρνωνα – Υγρότοπου Μουστού».
 • Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την αποτύπωση της κατάστασης (αποτύπωση χρήσεων γης, ιδιοκτησιών, υφιστάμενης κατάστασης) στον Υγρότοπο Μουστού και διαμόρφωση πρότασης οριοθέτησης ζώνης προστασίας.

 

Αναφορά στα εγκεκριμένα έργα στο Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 2000-2006

 1. «Έργα ανάδειξης και προσέλκυσης επισκεπτών του Οικολογικού Πάρκου Πάρνωνα-Υγρότοπου Μουστού»: Το έργο αφορά τη σήμανση μέσω πινακίδων των περιοχών Απόλυτης Προστασίας της Φύσης, οι οποίες βρίσκονται στην περιοχή αρμοδιότητας του Δασαρχείου Κυνουρίας (συστάδα δενδρόκεδρου στην περιοχή Μονής Μαλεβής – υγρότοπος Μουστού). Οι διαδρομές ερμηνείας περιβάλλοντος περιλαμβάνουν διαδρομές σχεδιασμένες για επισκέπτες, στις οποίες θα ερμηνεύονται τα διάφορα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος: Διαδρομή Αγίου Πέτρου – Μονής Μαλεβής, Διαδρομή από την Καστάνιτσα στον Πραστό, Διαδρομή Υγρότοπου Μουστού. Το έργο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός του 2006.
 2. «Εξοπλισμός και λειτουργία Οικολογικού Πάρκου Πάρνωνα-Μουστού». Το έργο αφορά την εγκατάσταση εξοπλισμού (ερμηνείας περιβάλλοντος, οπτικοακουστικών μέσων, ηλεκτρονικών υποδομών, επίπλων και λοιπών υλικών) στα Κέντρα Ενημέρωσης Άστρους, Αγίου Πέτρου και Καστάνιτσας καθώς και την προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης. Επιπλέον στο έργο περιλαμβάνεται η αποκατάσταση του παλαιού δημοτικού σχολείου Καστάνιτσας και η μετατροπή του σε Κέντρο Ενημέρωσης του Οικολογικού Πάρκου Πάρνωνα-Μουστού.

Μετά την ολοκλήρωση των Κέντρων Ενημέρωσης Άστρους, Αγίου Πέτρου και Καστάνιτσας, θα παραδοθούν για χρήση στο Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού. Το έργο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2006.

 

 1. «Έργα διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού και λειτουργία ΦΔ», το οποίο περιλαμβάνει διαδικασίες στελέχωσης του Φορέα Διαχείρισης, εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου και προγράμματος παρακολούθησης και επόπτευσης – φύλαξης της προστατευόμενης περιοχής, πραγματοποίηση ενημερωτικών εκδηλώσεων και έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων. Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2008.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης

Χατζηγιάννης Γεώργιος