Facebook Twitter YouTube Contact

05 Ιαν

Τη Δευτέρα 21/12/09 ανακοινώθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, το όνομα της νέας προέδρου του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγρότοπου Μουστού. Η κα. Μαρία Αναγνωστοπούλου σπούδασε Βιολογία στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από όπου και αποφοίτησε με άριστα το 1990. Καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών της συμμετείχε σε εθελοντικές δραστηριότητες της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας και του «Αρχέλωνα» (για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας), ενώ εκπαιδεύτηκε επί σειρά ετών στην παρατήρηση πουλιών, σε ομάδα φοιτητών υπό την επίβλεψη του καθηγητή του Τμ. Βιολογίας και ορνιθολόγου Δρα Βασίλη Γκούτνερ.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Κατά τα έτη 1991-1992 και με υποτροφία ERASMUS και Βρετανικού Συμβουλίου, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Περιβαλλοντικής Βιολογίας της Σχολής Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Manchester (Μεγάλη Βρετανία), συγκεκριμένα M.Sc. με θέμα την περιβαλλοντική υποβάθμιση και τους τρόπους αντιμετώπισής της (διάφορα είδη υποβάθμισης, με έμφαση στη ρύπανση του γλυκού νερού, εξεταζόμενα από οικολογική, οικονομική και νομική άποψη, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων). Η μεταπτυχιακή της διατριβή είχε θέμα την εκτίμηση των φυσικοχημικών παραμέτρων της ποιότητας του νερού, της βενθικής μακροπανίδας και της αλληλοσυσχέτισης αυτών στο σύστημα του ποταμού Αλμωπαίου (Κεντρική Μακεδονία), μέσα από τη δοκιμαστική εφαρμογή στο ίδιο σύστημα τριών βιοδεικτών ευρέως χρησιμοποιούμενων στη Μεγάλη Βρετανία.

Από το 1993 ως και το 2002 εργάστηκε στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας (ΜΓΦΙ) / Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), με έδρα τη Θεσσαλονίκη ως τα μέσα του 1996 και κατόπιν με έδρα την Αθήνα. Κατά το διάστημα αυτό ενεπλάκη σε εθνικής εμβέλειας αλλά και διεθνή έργα. Τα αντικείμενα με τα οποία ασχολήθηκε ήταν: παρακολούθηση των απειλών ελληνικών υγροτόπων, κατάρτιση ενηλίκων (επιστημόνων, στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, άλλων κοινωνικών ομάδων), συνετή διαχείριση υγροτόπων μέσα από τη Μεσογειακή Πρωτοβουλία για τους Υγροτόπους (MedWet), παρακολούθηση (monitoring) προστατευόμενων περιοχών (θέμα για το οποίο συντόνισε την πρώτη ελληνόφωνη σχετική έκδοση), εθνικές υποχρεώσεις απέναντι στη διεθνή Σύμβαση Ραμσάρ για του Υγροτόπους Διεθνούς Σημασίας, εθνική στρατηγική για τους υγροτόπους και Σχέδιο Δράσης για τους υγροτόπους του Δικτύου Natura 2000.

Από το 2002 ως τα μέσα του 2004 εργάστηκε ως Υπεύθυνη Επικοινωνίας του δικτύου MedWet με έδρα τη Βίλα Καζούλη στην Αθήνα και ποικίλα καθήκοντα συντονισμού και ενημέρωσης των μελών του παν-μεσογειακού δικτύου MedWet (μέλη από 25 χώρες). Στη Συντονιστική Μονάδα MedWet (Μεσογειακό Γραφείο της Διεθνούς Σύμβασης Ραμσάρ για τους Υγροτόπους) και με αυτή την ιδιότητα, είχε την ευθύνη για τη σύνταξη και τον συντονισμό υλοποίησης της Στρατηγικής Επικοινωνίας MedWet (για την Ενημέρωση, την Εκπαίδευση και την Επικοινωνία), την έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου MedWet στην αγγλική και γαλλική καθώς και την παραγωγή και διακίνηση άλλου ενημερωτικού υλικού, τις προδιαγραφές σχεδιασμού και λειτουργίας της ιστοσελίδας MedWet, την περαιτέρω ανάπτυξη και διαρκή ενημέρωση αυτής και για ποικίλες άλλες ενέργειες επικοινωνίας μέσα στο Δίκτυο MedWet. Στο διάστημα αυτό συμμετείχε σε σχετικές διεθνείς συναντήσεις.

Τον Σεπτέμβριο του 2004 προσλήφθηκε στην Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε. ως Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό στο περιβάλλον. Από τον Ιανουάριο του 2006 ζει και εργάζεται στην Τρίπολη, αποσπασμένη στο εκεί Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, διατηρώντας εξωτερικές συνεργασίες με διάφορους φορείς πάνω σε περιβαλλοντικά θέματα. Από το 2007 εμπλέκεται ενεργά στην κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων πάνω σε συναφή αντικείμενα, τόσο σε συμβατικά προγράμματα όσο και σε προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και σε δύο μεταπτυχιακά τμήματα του Α.Π.Θ.

Όλα αυτά τα χρόνια έχει επιμορφωθεί σε περιβαλλοντικά θέματα, έχει συμμετάσχει σε πολλά επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες, εθνικές και διεθνείς συναντήσεις πάνω στα αντικείμενα εργασίας της, έχει συντάξει σχετικές εκδόσεις, άρθρα, ανακοινώσεις κ.λπ. Μιλάει άριστα αγγλικά και ισπανικά και καλά γαλλικά.

Μεγάλη τιμή από την ελληνική Πολιτεία θεωρεί η κ. Αναγνωστοπούλου την τοποθέτησή της από το ΥΠΕΚΑ στη θέση της προέδρου του Οικολογικού Πάρκου Πάρνωνα – Μουστού. Ταυτόχρονα, την αντιμετωπίζει ως μια αληθινή πρόκληση. «Το νομικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος στην Ελλάδα είναι ένα από τα καλύτερα στην Ευρώπη», επισημαίνει. «Η δυσκολία στη χώρα μας παραμένει στην εφαρμογή των νόμων, για διάφορους λόγους. Η πρόκληση για τον φορέα διαχείρισης συνολικά, θα είναι να αξιοποιήσει το υπάρχον νομικό πλαίσιο, τις δυνατότητες χρηματοδότησης, τις δυνατότητες συνεργασιών με εθνικούς και διεθνείς φορείς και οργανώσεις, καθώς και τις συνεργασίες με τις οικονομικές και αναπτυξιακές δυνάμεις της ευρύτερης περιοχής προς όφελος της προστατευόμενης περιοχής αλλά και των τοπικών κοινωνιών, στο βαθμό που τα οφέλη για τις εμπλεκόμενες κοινωνικές ομάδες δεν βλάπτουν τα προστατευτέα αντικείμενα, δηλαδή δεν αναιρούν τους λόγους για τους οποίους συστάθηκε το Πάρκο.

Το 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο του Πάρκου, μαζί με το προσωπικό του φορέα, έχει σαφείς αρμοδιότητες που προκύπτουν από το άρθρο 15 του Ν. 2742/1999, οι οποίες αποσκοπούν στη διατήρηση και την αειφορική διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής, ως συνόλου και ως επιμέρους προστατευτέων στοιχείων. Η σύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές, επομένως και στη συγκεκριμένη, αντικατοπτρίζει την επιθυμία της Πολιτείας για τη μέγιστη δυνατή συναίνεση των τοπικών παραγωγικών δυνάμεων και κοινωνιών στα απαραίτητα μέτρα προστασίας και τη διασφάλιση της αειφορίας και της συμβατότητας με την προστασία των οιωνδήποτε έργων ανάπτυξης στην περιοχή. Το Οικολογικό Πάρκο Πάρνωνα – Μουστού διαθέτει αξιόλογους τύπους οικοτόπων, είδη πανίδας και σημαντικότατο χλωριδικό πλούτο, όχι μόνο με ελληνικά αλλά και με ευρωπαϊκά κριτήρια. Είναι καύχημα για την Ελλάδα, και ιδιαίτερα για τους Νομούς Αρκαδίας και Λακωνίας. Οφείλουμε όλοι, από όποια θέση κι αν βρισκόμαστε, να το παραδώσουμε στα παιδιά μας όπως το παραλάβαμε, και ακόμη καλύτερο. Αυτό άλλωστε είναι και το νόημα της αειφορίας».