Facebook Twitter YouTube Contact

30 Νοέ

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) ενημερώνει ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρείται ραγδαία αύξηση κρουσμάτων γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας, κυρίως του υπότυπου H5N1, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιταλία, Γερμανία, Δανία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, Ιρλανδία), ενώ πρόσφατα επιβεβαιώθηκε και το πρώτο περιστατικό στη γειτονική Βουλγαρία. Η συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων αφορά ανίχνευση του ιού σε άγρια πτηνά, τα οποία ανευρίσκονται στο πεδίο νεκρά ή ημιθανή. Ωστόσο, λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας του ιού αυξάνεται και ο αριθμός εστιών σε πτηνοτροφικές μονάδες. Η τρέχουσα εικόνα στην Ευρώπη παρουσιάζει ομοιότητες με προγενέστερα επιδημικά κύματα, όταν στην Ελλάδα ο ιός ανιχνεύτηκε τόσο σε άγρια πτηνά (2016, 2017 και 2021) όσο και σε εκμεταλλεύσεις πουλερικών (2017).

Δεδομένου ότι οι μεταναστευτικές μετακινήσεις ειδών της άγριας ορνιθοπανίδας είναι αυξημένες αυτή την περίοδο, και καθώς ο υγρότοπος του Μουστού, οι Λίμνες Τάκα και Στυμφαλία, οι υγρότοποι του ποταμού Ευρώτα και η λιμνοθάλασσα της Στρογγύλης αποτελούν σταθμoύς φιλοξενίας για μεγάλο αριθμό μεταναστευτικών ειδών, κρίνεται απαραίτητη η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, όχι μόνο του προσωπικού υπηρεσιών, των μελών ιδιωτικών φορέων που λόγω δραστηριότητας έρχονται σε άμεση και συχνή επαφή μαζί τους (δασικοί υπάλληλοι, κυνηγοί, ομοσπονδιακοί θηροφύλακες, φύλακες φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ορνιθολόγοι, κέντρα περίθαλψης κλπ), αλλά και των πολιτών που δραστηριοποιούνται σε περιοχές με μεγάλους πληθυσμούς άγριων πουλιών.

Επισημαίνεται πως θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα, από όλους τους πτηνοτρόφους και τους κατόχους οικόσιτων πουλερικών, στην υποχρεωτική εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων βιοασφάλειας και τη συμμόρφωση με τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 258971/26-08-2008 (Β’ 1785) Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση μέτρων βιοασφάλειας για τη γρίπη των πτηνών», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ 258/10554/30-1-2017 (ΦΕΚ Β 363) και 1503/50776/09-05-2017 (ΦΕΚ Β’ 1677) Υπουργικές Αποφάσεις. Ενημερωτικό έντυπο οδηγιών για τα μέτρα βιοασφάλειας υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ:

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/poulerika/metra_bioasfaleia_pthnon200217_new.pdf

Τέλος, σύμφωνα με την εγκύκλιο της αρμόδιας Δ/νσης του Υπουργείου Υγείας σχετικά με την παροχή οδηγιών για την εποχική γρίπη και τον αντιγριπικό εμβολιασμό, άτομα που έρχονται συστηματικά σε επαφή με πτηνά και ενδεχομένως εκτεθούν σε ιό της γρίπης των πτηνών, συγκαταλέγονται σε ομάδες υψηλού κινδύνου και συνίσταται ο εμβολιασμός τους κατά της εποχικής γρίπης, ως μέτρο μείωσης της πιθανότητας ανασυνδυασμού και ανάδυσης ενός νέου πανδημικού στελέχους και όχι ως μέτρο ατομικής προστασίας.

Σε περίπτωση εντοπισμού νεκρών ή ημιθανών πτηνών που ανήκουν σε είδη υψηλού κινδύνου (Παράρτημα 3 της υπ’ αριθμ. 113/17324/2021 (ΦΕΚ 375/Β/2-2-2021)  Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την «Εφαρμογή Προγράμματος Επιζωοτιολογικής Διερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών για το έτος 2021»), οι πολίτες καλούνται να μην τα πλησιάζουν και τα αγγίζουν, αλλά να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές (κτηνιατρεία, δασικές υπηρεσίες, θηροφυλακή, Φορέα Διαχείρισης) ώστε να λαμβάνονται δείγματα που θα εξεταστούν για γρίπη των πτηνών από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες.

Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας
Πληροφορίες: Τμήμα Προστασίας & Διαχείρισης.
Άστρος Αρκαδίας, 22001
Τηλ: 27550 22021, Fax: 27550 22806
Email: info(at)fdparnonas.gr Web: www.fdparnonas.gr