Facebook Twitter YouTube Contact

01 Οκτ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ημερίδα που πραγματοποίησε ο Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας, με θέμα «Διαχειριστικές δράσεις για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας» την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020 στο Πνευματικό Κέντρο Σπάρτης.

Η ημερίδα υλοποιήθηκε προκειμένου να ενημερωθούν οι υπηρεσιακοί παράγοντες, οι φορείς και οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και η τοπική κοινωνία για την εξέλιξη, πρόοδο και υλοποίηση των επιμέρους δράσεων που χρηματοδοτούνται από τη Πράξη «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων», του Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α., ΕΣΠΑ 2014-2020.

Την ημερίδα άνοιξε ο Πρόεδρος του ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης κ. Δημήτριος Μήλιος, ο οποίος και χαιρέτησε τις εργασίες της. Ομοίως απεύθυναν χαιρετισμό ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λακωνίας Θεόδωρος Βερούτης, ο βουλευτής Λακωνίας κ. Αθανάσιος Δαβάκης και ο Δήμαρχος Σπάρτης κ. Πέτρος Δούκας.

Στην εισαγωγική ομιλία του Αναπλ. Διευθυντή του Φορέα Διαχείρισης κ. Αργύρη Μπόγλη, ο οποίος συντόνισε τις εργασίες της ημερίδας, παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι δράσεις που χρηματοδοτούνται από την εν λόγω Πράξη του Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. ενώ στη συνέχεια έγινε παρουσίαση των δράσεων που ήδη βρίσκονται υπό υλοποίηση από τους επιστημονικούς υπεύθυνους των έργων, οι οποίοι είναι καταξιωμένοι επιστήμονες, καθηγητές και ερευνητές, ο καθένας στο αντικείμενό του.

DT_Hmerida Sparti_2020

Οι θεματικές που αναπτύχθηκαν από τους εισηγητές αφορούσαν: α) στα προκαταρκτικά αποτελέσματα της δράσης προστασίας των αμμοθινικών οικοσυστημάτων Ελαφονήσου και Λακωνικού κόλπου, β) στην προστασία και ενίσχυση πληθυσμών των προστατευόμενων ειδών ιχθυοπανίδας Squalius keadicus (Κινδυνεύον) και Pelasgus laconicus (Κρισίμως Κινδυνεύον), στην λεκάνη του Ευρώτα, γ) στην εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης του Τύπου Οικοτόπου 92A0 «Δάση-στοές με Salix alba (Ιτιά) και Populus alba (Λεύκη)» στον Ευρώτα και στις λίμνες Στυμφαλία και Τάκα, δ) στην εκτίμηση της δομής και της δυναμικής των πληθυσμών δενδρόκεδρου (Juniperus drupacea) και της αναπαραγωγικής βιολογίας του είδους και ε) στην διαχείριση συγκρούσεων από το Τσακάλι (Canis aureus) στα κτηνοτροφικά ζώα με σκοπό την αποφυγή χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων. Μετά το πέρας της εκάστοτε εισήγησης, ακολούθησε συζήτηση, αλλά και τοποθετήσεις, μεταξύ των παρευρισκομένων και των εισηγητών.

Παράλληλα, ο καθηγητής κ. Μιχαήλ Σκούλλος, Πρόεδρος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής MAB/UNESCO, ανέπτυξε εισήγηση για τη σημαντικότητα της ένταξης της ευρύτερης περιοχής “όρους Πάρνωνα – Κάβου Μαλέα” στο Παγκόσμιο Δίκτυο Αποθεμάτων Βιόσφαιρας του Προγράμματος Άνθρωπος και Βιόσφαιρα ΜΑΒ/UNESCO. Η παρουσίαση έγινε στο πλαίσιο της διαδικασίας σύνταξης φακέλου υποψηφιότητας για την ανακήρυξη της περιοχής της Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου ως Αποθέματος Βιόσφαιρας, από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνας Α.Ε. σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης.

Κατά τη διεξαγωγή της ημερίδας, τηρήθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα αποτροπής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και πραγματοποιήθηκε προληπτική θερμομέτρηση όλων των συμμετεχόντων.

Ευχαριστούμε θερμά τους συμμετέχοντες για την παρουσία τους και τις τοποθετήσεις τους επί των θεμάτων που παρουσιάστηκαν, καθώς και τους ομιλητές με τη συμβολή των οποίων ολοκληρώθηκε επιτυχώς η ημερίδα. Επίσης, ευχαριστούμε θερμά τον Δήμαρχο Σπάρτης κ. Πέτρο Δούκα και το Διοικητικό Συμβούλιο του Πνευματικού Κέντρου για την παραχώρηση της αίθουσας εκδηλώσεων Πνευματικού Κέντρου Σπάρτης.

Οι δράσεις της Πράξης: «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων», του Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α., ΕΣΠΑ 2014-2020, χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους μέσω των Πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδικός ΟΠΣ 5033190).

Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας
Πληροφορίες: Αναστασιάδη Αγνή
Άστρος Αρκαδίας, 22001
Τηλ: 27550 22021, Fax: 27550 22806
Email: info@fdparnonas.gr Web: www.fdparnonas.gr