Facebook Twitter YouTube Contact

11 Φεβ

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα υγροτόπων που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Φεβρουαρίου, ο φορέας διαχείρισης όρους Πάρνωνα – υγροτόπου Μουστού, γιόρτασε και φέτος την ημέρα αυτή μαζί με μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Αρκαδίας.DSC01811

Δεκάδες μαθητές του Δημοτικού σχολείου Βερβένων συγκεντρώθηκαν στο σημείο θέας του υγροτόπου Μουστού, για να ενημερωθούν για τη λειτουργία, τις αξίες του για τον τοπικό πληθυσμό, για τη σημασία του, κυρίως για τη διαχείμαση και τη μετανάστευση των υδροβίων, αρπακτικών και στρουθιομόρφων πουλιών καθώς βρίσκεται στον μεταναστευτικό διάδρομο των ανατολικών ακτών της Ελλάδας, αλλά και για την αναγκαιότητα της ορθολογικής διαχείρισής του προκειμένου να διατηρηθεί. Στη συνέχεια, το προσωπικό του τμήματος πληροφόρησης με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού παρακολούθησης, ειδικών βιβλίων αναγνώρισης της άγριας ορνιθοπανίδας και πλούσιου φωτογραφικού υλικού από τα συνηθέστερα διαχειμάζοντα είδη ορνιθοπανίδας στην περιοχή, παρότρυνε τους μαθητές στη γνωριμία τους με τα πτηνά της λιμνοθάλασσας, μέσω της αναγνώρισης και παρατήρησης της συμπεριφοράς τους. Γεμάτοι ικανοποίηση και χαρά από την αναγνώριση ειδών όπως: σταχτοτσικνιάδες (Ardea cinerea), αργυροτσικνιάδες (Egretta alba), φαλαρίδες (Fulica atra), κορμοράνους (Phalacrocorax carbo), συνέχισαν την παρατήρηση, ενθουσιασμένοι από τις βουτιές και το πέταγμα των υδρόβιων και παρυδάτιων πτηνών.

Την ίδια μέρα, ο φορέας διαχείρισης επισκέφτηκε το 1ο Γυμνάσιο και το 1ο Λύκειο Τρίπολης όπου έγινε παρουσίαση με θέμα «Υγρότοποι: λειτουργίες, αξίες και απειλές». Την παρουσίαση παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι περιβαλλοντικές ομάδες των δύο σχολείων και ολοκληρώθηκε με διαλογική συζήτηση μεταξύ της ξεναγού και των μαθητών. Σκοπός της παρουσίασης ήταν η πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των μαθητών για την σπουδαιότητα των υγροτόπων για τη φύση λόγω των οικολογικών τους λειτουργιών. Τέτοιες είναι ο εμπλουτισμός των υπόγειων υδροφόρων στρωμάτων, η τροποποίηση των πλημμυρικών φαινομένων, η παγίδευση ιζημάτων και άλλων ουσιών, η αποθήκευση και ελευθέρωση θερμότητας (άμβλυνση ακραίων καιρικών γεγονότων), η απορρόφηση διοξειδίου του άνθρακα και η δέσμευση ηλιακής ακτινοβολίας και στήριξη τροφικών πλεγμάτων και εν τέλει της βιοποικιλότητας. Για τον άνθρωπο, όλα αυτά μεταφράζονται σε πληθώρα πολύτιμων αγαθών και υπηρεσιών, απαραίτητων για τη ζωή και την ευημερία του.

Οι υγρότοποι, αυτά τα ευαίσθητα στις ανθρώπινες παρεμβάσεις και δυναμικά οικοσυστήματα, συνεχίζουν να είναι απειλούμενα. Η προστασία της λιμνοθάλασσας Μουστού και συνολικά των υγροτόπων της χώρας μας, υπαγορεύεται από διάφορα νομοθετήματα και στρατηγικές. Αναμφίβολα όμως, σε αυτά μπορεί να εμφυσηθεί ζωή, μόνον εφόσον η πλειονότητα των πολιτών ενστερνιστεί την προστασία ως μια αληθινή συλλογική αναγκαιότητα, αλλά και ως μια προσωπική, για τον καθένα, ευθύνη. Ακόμη περισσότερο δε, στις σημερινές συνθήκες οικονομικής κρίσης, που τείνουν, λανθασμένα, να χρησιμοποιηθούν ως άλλοθι για προχειρότητα στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών θεμάτων ή και για την πλήρη απαξίωσή τους.

 

Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού
Τμήμα Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης & Δημοσιότητας

Πληροφορίες:  Δημητρακοπούλου Αγγελική
Άστρος Αρκαδίας, 22001
Τηλ: 27550 22021, Fax: 27550 22806
Email: info@fdparnonas.gr Web: www.fdparnonas.gr