Facebook Twitter YouTube Contact

08 Νοέ

Η τωρινή μας γνώση για τη βιοποικιλότητα της προστατευόμενης περιοχής του όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού μόνο ολοκληρωμένη δεν είναι. Έχουν υλοποιηθεί ορισμένες μελέτες από επιστήμονες εστιάζοντας σε λίγες ομάδες ή σε συγκεκριμένα μόνο είδη (χλωρίδας και πανίδας), αλλά το σύνολο της υπάρχουσας βιοποικιλότητας που «χαρακτηρίζει» την περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης παραμένει ακόμα εν μέρει άγνωστο. Καθοριστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί η έναρξη παροχής των υπηρεσιών καταγραφής και παρακολούθησης από τους αναδόχους του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού Παρακολούθησης που δημοπρατήθηκε από τον Φορέα Διαχείρισης.
Lutra lutraΕγκαινιάζοντας τη νέα ενότητα παρουσιάσεων αντιπροσωπευτικών ειδών πανίδας της περιοχής από το Τμήμα Προστασίας & Διαχείρισης, αναπόφευκτα το πρώτο ζώο είναι το «τέρας του Μουστού», ή αλλιώς «ποταμόσκυλο» και ευρέως γνωστή ως βίδρα. Η σημερινή παρουσία της στον υγρότοπο επιβεβαιώθηκε από το προσωπικό του Φορέα με φωτογραφικό υλικό και βίντεο ατόμων του είδους σε διάφορες τοποθεσίες του υγροτόπου Μουστού, χαροποιώντας όλους μας για την ύπαρξη αυτού του σημαντικότατου θηρευτή στην περιοχή μας.

Η βίδρα είναι ένα αμφίβιο σαρκοφάγο θηλαστικό, μεσαίου μεγέθους (μήκος σώματος χωρίς ουρά/με ουρά: 59-90 εκατοστά/94-137 εκατοστά, βάρος:5-12 κιλά), με κυρίως νυχτόβιες συνήθειες. Τρέφεται κυρίως με ψάρια αλλά και με υδρόβια ζώα όπως καβούρια, βατράχια, νερόφιδα, μικρά θηλαστικά και πτηνά. Απαντάται σε βιότοπους που περιλαμβάνουν ποτάμια, ρυάκια, λίμνες, εκβολές ποταμών, λιμνοθάλασσες, αρδευόμενες εκτάσεις, ακόμα και αποστραγγιστικά κανάλια και τάφρους, δεδομένου ότι η ποιότητα των υδάτων είναι καλή και η τροφή επαρκής. Έχει καταγραφεί σε υγροτόπους σε όλη την Ελλάδα, με τους πληθυσμούς της να παρουσιάζουν πτωτική τάση, φυσικό επακόλουθο της καταστροφής των κατάλληλων ενδιαιτημάτων όσο και της υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων.

Αναφορικά στο καθεστώς προστασίας του είδους, σε διεθνές επίπεδο χαρακτηρίζεται ως «Σχεδόν απειλούμενο» ενώ στην Ελλάδα ως «Κινδυνεύων». Σύμφωνα με την Οδηγία 92/43 ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (με μεταγενέστερες τροποποιήσεις) κατατάσσεται στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙV αποτελώντας είδος προτεραιότητας για προστασία, ενώ προστατεύεται και από πλήθος άλλων διεθνών, ευρωπαϊκών συμβάσεων και συνθηκών και την εθνική νομοθεσία.

Ο τρόπος ζωής της βίδρας που απαιτεί εκτενή και υγιή υγροτοπικά ενδιαιτήματα, ο σημαντικότατος οικολογικός ρόλος που επιτελεί σε αυτά όντας ο μεγαλύτερος αμφίβιος θηρευτής, ακόμα και η παιχνιδιάρικη συμπεριφορά της που συχνά έχει καταγραφεί από τον άνθρωπο, την καθιστούν ένα πολύτιμο στοιχείο της βιοποικιλότητας μιας περιοχής που αξίζει, αν όχι οφείλουμε να προστατεύσουμε, ώστε να «κοσμεί» τον υγρότοπο Μουστού και στις επόμενες γενιές.

Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού
Τμήμα Προστασίας & Διαχείρισης
Άστρος Αρκαδίας, 22001
Τηλ: 27550 22021, Fax: 27550 22025
Email: info@fdparnonas.gr Web: www.fdparnonas.gr